මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම හිමි රචිත ග්‍රන්ථ

ශ්‍රී කළ්‍යාණී යෝගාශ්‍රමය ආරම්භ කිරීම සදහා මූලික වූ අතිපූජනීය මාතර ශ්‍රී ඤාණාරාම මහා ස්වාමින් වහන්සේ බුද්ධ සාසනයේ චිරස්තිථියට අප්‍රමාණ සේවයක් ඉටුකල අප මාහිමිපානණ් වහන්සේට කෘතවේදීව, අප රැස් කල සියලු පින් අනුමෝදන් වන සේක්වා!