වෙනත් ධර්ම ග්‍රන්ථ

ත්‍රිපිටක ධාරියකු මෙන් ම බුදු දහමේ ප්‍රයෝගික ක්‍රියා මාර්ගය ද ජයගත්, බුද්ධ සාසනයේ චිරස්තිථියට අප්‍රමාණ සේවයක් ඉටුකල අප මාහිමිපානණ් වහන්සේලා විසින් රචිත වෙනත් ධර්ම ග්‍රන්ථ කිහිපයක්ම ඔබට මෙහිදී කියවිය හැක.