වාරුණී ජාතකය

තවද එක්සමයෙක්හි බුදුරජානන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසනසේක් ආරාම දුෂ්‍ය කිරීමක් අරභයා මේ ජාතකය වදාළ සේක.

අනේපිඬු මහසාටනන්ගේ වනාහි යහළුවූ එක්තරා වෙළෙන්දෙක් තියුනුවූ රා යොදා
හිරණ්‍යස්වර්ණාදිය ගෙණ විකුට වසනුයේ මහජනයා රැස් වූ කල්හි සගය තෙපි මිලගෙණ රා දෙවයි කියා අතවැස්සකුට අනවා තෙමේ නහනු පිණිස ගියේය.

අතවැසි පුරුෂ තෙම මහජනයා හට රා දෙනුයේ මනුෂ්‍යයන් අතරතුර ළුනු කැට ගෙන්වා ගෙණ අනුභව කරන්නවුන් දැක, “රා ළුනු නැත්තේවන, ළුනු මෙහි බහන්නෙම්” යි  සිතා රා සැලෙහි නැළියක් පමණ ළුනූ බහා ඔහුන්ට රා දෙන්නේය.

ඔහු මුඛය පුර පුරා ගත් රා දමා, “තොප විසින් කවරක් කරණ ලද්දේදැ?”යි විචාළහුය.
“තෙපි රා බී ළුනු ගෙන්වන්නවුන් දැක ළුනුයෙන් යෙදුයෙමි” කියේය.
“මෙබඳු මනාප වූ රා නැසූයෙහිය අඥානයෙහි” යයි ඕහට නින්දාකොට නැගීසිට ගියාහ.

රා වෙළඳ තෙම අවුත් එක් සත්වයෙකුත් නොදැක, “රා පීවාහු කොතැන්හි ගියාහුදැ?”යි විචාළේය. අතවැසි තෙමේ මිනිසුන් රා බොන අතර ලුණු ගෙනෙවිත් අන්‍ය්භව කරනු දැක තමන් රා සැලියට ලුණු දම බව කීහ.

ඒ ඇසු වෙළඳ තෙම “ආඥානය! මෙබඳු මනොඥ රා. තා විසින් නසනලද්දේදැ”යි නින්දාකොට මේ කාරණාව අනේපිඬු මහාසිටානන්ට දැන්වූ යේය.

අනේපිඬු මහසිටානෝ අපට මේ තෙපුල් පඬුරක් ඇතැයි සිතා ජෙතවනාරාමයට ගොස් බුදුරජානන් නමස්කාර කොට එකත්සප්ව ඉඳ මේ කාරණාව දැන් වූයේය.

බුදුරජානන් වහන්සේ වදාරණසේක්, “ගෘහපතිය! මේ තෙම රා දුෂ්‍ය කෙලේ දැන් මතු නොවෙයි පූර්වයෙහිත් රා දුෂ්‍ය කෙළේමය”යි වදාරා අනේ පිඬු මහසිටානන් විසින් ආරාධිතවූ සර්වඥයන් වහන්සේ ඉකුත්වත් කථාව දක්වා වදාළ සේක.

යටගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ්ජුරුකෙනෙකුන් රාජ්‍යය කරණ කල්හි අප මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බරණැස්නුවර සිටු කුලයක ඉපිද වැඩිවියට පැමිණ සිටුස්ථානාන්තරයට පැමිණිසේක. ඒ බරණැස් සිටානන් නිසා එක්තරා වෙළෙන්ඳෙක් ජීවත්වන්නේය.

ඒ වෙළඳ පුත්‍ර තෙම තියුණුවූ රා යොදා “මේ රා විකුට මිලගණුව”යි කියා අතවැස්සාට කියා නහනු පිණිස ගංගාවට ගියේය. අතවැසි පුරුෂතෙම අප මහබෝසතානන් වහන්සේ ආශ්‍රයකොට සිටි වෙළෙන්ඳා ගිය පමණකින්ම රා සැළවල්හි ළුනුබහා මෙම ක්‍රමයෙන් රා නැසුයේය. ඉක්බිත්තෙන් ඔහුගේ ආචාරිතෙම අවුත් ඒ කාරණාව දැන සිටානන්ට දැන් වූයේය.

සිටානෝ “අනර්ථයෙහි දක්ෂ වූ අඥානයෝ වැඩකරම්හයි කියා අවැඩකරන්නාහුය”යි කීසේක. “අනර්ථයෙහි දක්ෂා විසින් කරණලද අර්ථචර්යා තොමෝ සුව ඵලවන්නී නොවෙයි. නුවන නැතිතැනැත්තේ තමාහට වැඩ පිරිගෙලන්නේය. කවරක්හූ මෙන්දයත් රා සැලවල ළුනුලා නැසීද එපරිද්දෙන් නුවන නැති තැනැත්තේ යහපත් කෙරෙමියි නපුරක්ම කරන්නේය”යි කියා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ බණ වදාළ සේක.

ශාස්තෘ වූ බුදු රජානන් වහන්සේ්ද ග්‍රහපතිය මේ අතවැසි පුරුෂතෙම රා දුෂ්‍යකෙළේ දැන් මතු නොවෙයි පෙරත් සුරා දුෂ්‍ය කෙළේමයි වදාරා පූර්වාපර සන්ධි ගළපා මේ චාරුණි ජාතකය නිමවා වදාළසේක.

එසමයෙහි රා දුෂ්‍ය කළ අතවැසි පුරුෂ තෙම දැනුදු සුරා දුෂ්‍යකළ අතවැසි පුරුෂවූයේය. බරණැස් සිටුව උපන්නෙම් වනාහි තිලෝගුරු සම්‍යක් සම්බුදුරජවූ මම්ම වේදැයි තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක.