මහාමයුර ජාතකය

බුදු රජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වසන සේක් ශාසනයෙහි උකටලී භික්ෂුවක් අරභයා ජාතකය වදාළ සේක.

ඒ භික්ෂූව ස්ත්‍රීයක් දැක සුභ නිමිත්තග්‍රහ වශයෙන් බලා ලොහ උපදවා ශාසනයෙහි කළකිරි වත් පිළිවෙත් අතපසු කොට බුදුන් ඉදිරියට කැඳවූයේ මහණ, මෙසේ වූයේ සැබැදැයි වදාරා පෙර සත් සියයක් අවුරුදු මුළුල්ලෙහි ක්ලේශයන් අභ්‍යන්තරයෙහි සඟවා විසු සුඬ සත්වයන් පවා මේ ක්ලේශයට වසඟව පසුව නිදහස් වූයේ වේදැයි ඉකුත්වත වදාළ සේක.
භික්ෂූන් වහන්සේ

ස්වර්ණමයුර ජාතකය මෙනි.