02 ධම්මානුස්සති භාවනාව

මගේ ස්වාමි වූ බුදු රජාණන් වහන්සේ  සාරා සංඛ කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි දස පාරමිතා, දස උප පාරමිතා, දස පරමත්ත පාරමිතා සම්පුර්ණ කොට මේ මහා බද්‍ර කල්පයෙහි සතරවෙනිව සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ව වදාළ සේක
මගේ ස්වාමිවූ  ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මාසම්බුදු රජාණන් වහන්සේ දස බිම්බරක් මාර සෙනග පරාජයට පත් කොට තමන් වහන්සේ තුලින්ම උපදවාගන්නා ලද ස්වයම්භු ඥානයෙන් යුතුව, ගුරු උපදෙස රහිතව, දස බල ඥාන විශාරද ඥාන, විද්‍යා අෂ්ට විද්‍යා ගුණයන් බුද්ධ ඥානයන් ලබාගත් සේක
ඒ උතුම් බුද්ධ ඥානයෙහි පිහිටා අවබෝධයෙන් යුතුවම කරුණු සහිතවම, ප්‍රාතිහාර්ය සහිතවම ධර්ම චක්‍රය නම් වූ සත්‍ය ධර්මය බරණැස ඉසිපතන මිගදායේදී ප්‍රථම වතාවට පස්වග මහණුන් ඉදිරියේදී ලොවට හෙළිදරව් කොට වදාළ සේක
ඒ දම්සක් පැවතුම් සුත්‍රයේ  ආරම්භ කරන ලද ඒ උතුම් සත්ධර්ම දේශනා
“අන්ධාජනී භික්කවේ ආමන්තයාමි වෝ” පින්වත් මහණෙනි අවසන් වරට ඔබ අමතමි
“වයධම්මා සංකාරා” සියලු හේතු ඵලයන්ගෙන් හටගන්නා සියලු දෙයක්ම නැතිවී යන ස්වාභයෙන් යුක්ත වන්නේය
“අප්‍රමානෙන සම්පාදේත “ ඒ නිසා ප්‍රමාද නොවී ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය පිණිස ධර්මයෙහි හැසිරෙන්නයි දේශනා කොට වලා සේක
අවසාන වශයෙන් කුසිනාරා සල් වනයෙහි දේශනා කල බන පදයෙන් යුතු හතලිස් පස් වසරක් මුළුල්ලේ බුදු රජාණන් වහන්සේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කොට වදාල සේක.
බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් මහා කරුණාවෙන් යුතුව, මහා ප්‍රඥාවෙන් යුතුව, ලෝකානුකම්පාවෙන් යුතුව
දේශනා කොට වදාරණ ලද ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය ඉතා පැහැදිලි ලෙස, මුල මද අග ඉතා සුන්දර ලෙස පැහැදිලි වචන වලින් පැහැදිලි අර්ථවලින් ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය වදාරන ලද්දේය.
බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් ඉතා පැහැදිලි සෙල ඉතා සුන්දර ලෙස ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය වදාරන ලද නිසා චතුරාර්ය සතයක් ප්‍රකාශිත මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය
ස්වාක්කාතයි
ස්වාක්කාතයි
ස්වාක්කාතයි
අක්කාත යනු දේශනා කොට වදාළ ලද්දේය යන්නයි. සු යනු මනාකොට යන්නයි. සුඅක්කත ස්වාක්කාතයි
මනාකොට දේශනා කරන ලද ඒ ශ්‍රී සද්ධර්යම ස්වාක්කාතයි

මගේ ස්වාමි යු බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඉතා යහපත් ලෙස මනා කොට දේශනා කරන ලද ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ජීවිතයේදීම දැක හැකි වන්නේය
ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවනය කොට ශ්‍රාවක භාවයට පත් ඒ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ශ්‍රද්ධාවට පැමිණ, සම්මා දිට්ටියට පැමිණ, ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගෙන, ශිල සංවරයෙන් යුතුව, සුචරිතය වඩා සතර සතිපට්ටනයෙහි හොදින් සිත පිහිටුවා, සත්ත බෝජ්ජංග ධර්මයන් ඉතා හොදින් දියුණුකොට, විද්‍යා විමුක්ති බල සාක්ෂාත් කරගෙන අරහත්වයට පැමිණ සියලු දුක් අවසන් කරන ලද්දාහුය.
ඇතැම් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා බවට පත් වූ සේක
ඇතැම් ශ්‍රාවකයන් අනාගාමී වුවාහුය සකදාගාමී වුවාහුය සෝවාන් බවට පත් උවාහුය
මෙසේ පැවිදි ශ්‍රාවකයන් අරහත්වය දක්වා මාර්ග පල දියුණු කළාහුය 
ඒ ශ්‍රාවකයන් ගිහිගෙදර  යුවහුය
ගිහිගෙදර සිටියදී බබසර සිල් පුරමින් සකදාගාමී බවටද අනාගාමී බවටද පත් වුවාහුය
මෙසේ පරලොවදී නොව මෙලොවදීම සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් මාර්ගපල වශයෙන් සාක්ෂාත් කළහැකි නිසා මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය
සන්ධිට්ටිකයි
සන්ධිට්ටිකයි
සන්ධිට්ටිකයි
සන්ධිට්ටික යනු මේ ජීවිතයේදීම අවබෝධ කළහැකි බවයි මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ජීවිතයේදීම අවබෝධ කලහැක්කේය සයන්නයි

මගේ ස්වාමිවූ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාරන ලද ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවනය කල කල්හි නුවනින් මෙනෙහි කරන විට සිත පහදින්නේය
ශිලයෙහි පිහිටන්නේය නුවනින් මෙනෙහි කරන විට ටිකෙන් ටික වැටහෙන්නේය. මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ හැසිරෙන විට අකුසල් දුරුවන්නේය, සිත පිරිසිදු වන්නේය, කල් නොයවා විපාක ලැබෙන්නේය
ඕනෑම කාලයක කලන මිතුරන් ඇති කල්හි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සවන් වැකෙන කල්හි, නුවනින් මෙනෙහි කරන කල්හි පුහුදුන් බැවින් අත් මිදී ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වන්නේය
මාර්ග පල ලාභී ශ්‍රාවකයන් වන්නේය.
මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය කාලයකට අයිති නොවන්නේය
මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මක් ප්‍රකශිත මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය
අකාලිකයි
අකාලිකයි
අකාලිකයි
කාලයකට අයිති නැත්තේය
කාලයකට අයිති නැත්තේය
කාලයකට අයිති නැත්තේය

මගේ ස්වාමි යු බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කරන ලද මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ඕනෑම බුද්ධිමත් කෙනෙකුට පැමිණ විමසා බලන්න කියා ඇරයුම් කල හැක්කේය
ඕනෑම බුද්ධිමත් කෙනෙකුට රත්තරන් වල සියලු දෙය දන්නා රන් කරුවෙකු විසින් තමන් ලද රන පරික්ෂා කර බලා නියම රන් හදුනාගන්නසේ නුවණැති සත්පුරුෂයන් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය වහා හදුනාගන්නේය
ඕනෑම නුවණැති කෙනෙකුට චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාශිත මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය පැමිණ බලන්න කියා හඩගා කිව හැකි වන්නේය
ඕනෑම කෙනෙකුට මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය පැමිණ බලන්න කියා හඩගා කිව හැකි වන්නේය.
එහි යනු ඇවිත් බලන්න, එහිපස්සිකයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය
එහිපස්සිකයි එහිපස්සිකයි එහිපස්සිකයි
වලාවෙන් මිදිගිය අහස් තලයෙහි බබලන්නාවූ පුන්සද පින්වන්නසේ වලාවෙන් මිදිගිය පායන කාලයෙහි අහසෙහි හිරු මඩල දිල්ලෙන්නාසේ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ව්වෘත වූ කල්හි බබලනේය
වැසුණු කල්හි නොබබලන්නේය
මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙහි ගුරුවරෙයකු ලග මිටෙහි සගවා තිබෙන මිටිමොලවා ගත රහස් උපදෙස් නැත්තේය
මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙහි රහසේ උගන්නා කිසිවක් නැත්තේය
රහස් බන නැත්තේය
හිරු සඳු බබලන්නසේ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ව්වෘත වූ කල්හි බබලන්නේය
මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ව්වෘත වූ කල්හි බබලන්නේ ආවරණය නොකළ නිසාමය
බුදු රජජන් වහන්සේගේ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ඇවිත් බලන්නයි කිව හැක්කේය.
එහිපස්සිකයි
එහිපස්සිකයි
එහිපස්සිකයි

මගේ ස්වාමිවූ බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාරන ලද මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තමතුලට පමුනුවගත යුත්තේය
ශ්‍රද්ධාවට තමතුල ඇති කරගත යුත්තේය
 නුවහින් විමසීමද තමතුල ඇතිකරගතයුත්තේය
සිල්වත් බවද තම තමන් තුල ඇති කරගත්තයුත්තේය
සමාධිය ඇතිකරගැනීමට තම තමතුල ඇති කරගතයුත්තේය
ප්‍රඥාව දියුනුකරගනිමද තම තමන් තුල ඇතිකර ගත යුත්තේය
මගපල නිවන් අවබෝධයට තම තමන් තුල ඇතිකරගතයුත්තේය
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තම තමන් තුලට පමුණුවා ගත යුතු නිසා, බාහිරින් දක්නට නොහැකි නිසා, තම තමා තුලින්ම පමුනුවගත යුතු නිසා මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය
ඕපනයිකයි
ඕපනයිකයි
ඕපනයිකයි
තමා තුලට පමුනුවගතයුත්තේය තමා තුලට පමුනුවගතයුත්තේය තමා තුලට පමුනුවගතයුත්තේය

මගේ ස්වාමි යු බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් යුතුව දේශනාකොට වදාරන ලද මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය නුවණැති සත්පුරුෂයින් විසින් වෙන් වෙන් වශයෙන් තම තම නැණ පමණින් අවබෝධ කලයුත්තේය
විඥුති යනු නුවණැති සත්පුරුෂයින් විසින් පච්චත්තන් යනු වෙන් වෙන් වශයෙන් වේදිතබ්බෝ යනු අවබෝධ කරගතයුතේය
නුවණැති සත්පුරුෂයින් විසින් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය වෙන් වෙන් වශයෙන් අවබෝධ කල යුත්තේය පච්චත්තන්වේදිතබ්බෝ විඥුහිති
පච්චත්තන්වේදිතබ්බෝ විඥුහි යන ගුණයෙන් යුක්ත වන්නෙහිය
පච්චත්තන්වේදිතබ්බෝ විඥුහි යන ගුණයෙන් යුක්ත වන්නෙහිය
නුවනැත්තන් විසින් වෙන් වෙන් වශයෙන් අවබෝධ කල යුත්තේය ඒ සත්පුරුශයින්ගේ නුවනට අනුව කෙනෙක් සෝවාන් වන්නේය
කෙනෙක් සකදාගාමී වන්නේය
කෙනෙක් අනාගාමී වන්නේය
කෙනෙක් අරහත් වන්නේය
සත්පුරුෂ නුවන ඇතියන් විසින් වෙන් වෙන් වශයෙන් අවබෝධකලයුත්තේය
පච්චත්තන්වේදිතබ්බෝ විඥුහි ගුණයන් යුතු වන්නේය

සාදු සාදු සාදු…..

මගේ ස්වාමිවූ බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් ඉතා යහපත් ලෙස මහා කරුණාවෙන් යුතුව, මහා ප්‍රඥාවෙන් යුතුව, අනුසසානි ප්‍රතිහාරයෙන් යුතුව, දේශනා කොට වදාරන ළද චතුරාර්ය සතයක් ප්‍රකාශිත මිහිරි ශ්‍රී සද්ධර්මය ස්වාක්කතයි
සන්ධිට්ටිකයි
අකාලිකයි
එහිපස්සිකයි
ඔපනයිකයි
පච්චත්තන් වෙහිතබ්බෝ විඥුහි යන ගුණයන් යුක්තයි

සාදු සාදු සාදු  ඒ උතුම් සද්ධර්මය ගැන මම අතිශයින්ම පැහැදී සිටිමි
සාදු සාදු ඒ මගේ චිත්ත ප්‍රසාදය ලෝකයේ කිසි දෙවියෙකුට හෝ කිසි මාරයෙකුට හෝ කිසි බ්‍රහ්මයෙකුට හෝ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෙකුට හෝ ලෝකයෙහි කිසිවෙකුට වෙනස් කල නොහැක්කේමය
ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය කෙරෙහි ඉතා පැහැදීමෙන් යුතුව
මම සරණ යමි
මම සරණ යමි
මම සරණ යමි
ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කොට වදාල
බුදුරජාණන් වහන්සේ මම සරණ යමි
ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය මම සරණ යමි

ඒ දහමෙහි හැසිරුණ ආර්යශ්‍රාවක වූ මගපල ලාභී සග රුවනද මම සරණ යමි
මේ උතුම් තිසරණ මගේ ජිවිතයට එකම ආලෝකය වේවා
මේ උතුම් තිසරණ මගේ ජිවිතයට එකම පිළිසරණ වේවා
මේ උතුම් තිසරණ මගේ ජිවිතයට එකම රැකවරණය වේවා