කියන්න

සබබ දානං ධම්ම දානං ජිනාති !

පුණ්‍යානුමොදනය:

මෙම ධර්ම දානය හට නන් අයුරින් සහය දෙන ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා, ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුන් ඇතුළු සියළු දෙනාහටම මේ ජීවිතයේදීම උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ පින හේතු වේවා ..!!!   සාදු…! සාදු …! සාදු …!

කරුණාකර අපට කියන්න:

අප විසින් මහත් පරිශ්‍රමයකින් අක්ෂර වැරදි නිවැරදි කර බලා සදහම් ලිපි වෙබ්අඩවියට ඇතුළු කළ ද, අපගේ අනවධානයෙන් වැරදි තැන් ඇති වී තිබිය හැක. ඒ හෙයින් එබඳු තැන් දක්නා ලද හොත් ඉමහත් කරුණාවෙන් මා දැනුවත් කරන මෙන් පාඨක ඔබගෙන් ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

අප ලියන්න:

“ධර්ම රත්නය” වෙබ් අඩවිය භාවිතය සඳහා උපදෙස් ප්‍රකාශය පිළිබඳව ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, [email protected] විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප අමතන්න හෝ අපගේ සම්බන්ධතා පිටුවට පිවිසෙන්න.

පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටමත් ධර්මය බෙදා හදාගනිමින් ධාර්මිය කරුණු ඇතුලත් ලිපි අපහා බෙදාගනිමින් දර්ම දානයට එකතු වීමට පුළුවන. ඒ සදහා ඔබගේ ලිපි අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය [email protected] ඔස්සේ අපට යොමු කරන්න ඔබ .